קרונות ראשונים המותאמים להפעלה חשמלית נמסרו לרכבת ישראל

train4514
מערך הקרונות בלוד צילום רכבת ישראל
המעבר לשיטת הפעלה של רכבת חשמלית, הוא הגורם המרכזי ביכולת העתידית של הרכבת להמשיך לצמוח ולהגיע ליעדים חדשים
מערך רכבת ראשון המותאם להפעלה בעידן החשמל נמסר לרכבת ישראל, מחברת BOMBARDIER. הרכבת החשמלית, שיטת ההפעלה המקובלת ברוב המדינות המתקדמות, תאפשר בעתיד שיפור משמעותי בזמן הנסיעה, הגדלת מספר המושבים בכל רכבת ושדרוג יכולת ההאצה והבלימה. המשמעות – רכבות מהירות, ארוכות ואמינות יותר, שיסיעו הרבה יותר נוסעים בפחות זמן, ובפחות רעש וזיהום אוויר.

כיום, מפעילה רכבת ישראל מערכי רכבת קומותיים הכוללים 6 קרונות ובהם כ-750 מקומות ישיבה בכל רכבת. בעידן החשמלי, יופעלו רכבות עם 8 קרונות ובהם כ-1,030 מקומות ישיבה, גידול של כ- 37 אחוז במספר מקומות הישיבה.

הקרונות המותאמים לעידן החשמול שופרו בהיבטים בטיחותיים, טכניים ותפעוליים, ובכלל זה:
• התאמה לנסיעה במנהרות שאורכן מעל ל-2 ק"מ, בין השאר, להפעלה בקו המהיר בין ת"א לירושלים (1A), תוך יישום תקנים אירופאים מתקדמים לבטיחות אש.
• הגדלת מהירות הנסיעה המרבית מ-140 ל-160 קמ"ש.
• במקביל להעלאת מהירות הנסיעה, הותקנה מערכת בלימה אלקטרו-פניאומאטית, המאפשרת בלימה מהירה ויעילה יותר.
• נוספו מערכות מתקדמות לבקרה ושליטה המאפשרות, בין היתר, ממשק עם קטר חשמלי ושליטה בזרוע הפנטוגרף (המאפשרת קבלת חשמל מקו המתח העילי).
• הותקנו מערכות ניהול אנרגיה.

באוקטובר 2010 נחתם חוזה בין רכבת ישראל וחברת BOMBARDIER, במסגרתו סיפקה האחרונה 150 קרונות דו-קומתיים מודרניים. המסירה הנוכחית היא הסנונית הראשונה מתוך 72 קרונות נוספים המיועדים כולם להפעלה חשמלית ואשר צפויים לספק את המענה הראשוני לקווים שיופעלו בחשמל ב-2018: הקו המהיר לירושלים וקו עכו-כרמיאל.

במקביל, מימשה רכבת ישראל את האופציה מול חברת BOMBARDIER להסבתם של שאר קרונות הרכבת לנסיעה ברשת חשמלית. התהליך צפוי להימשך ארבע שנים כאשר בתקופת הביניים, עד לתום הסבת רשת הרכבות לחשמל (הצפוי לשנת 2020) תופעלנה במקביל רכבות חשמליות ודיזל. בתקופה זו הקרונות יהיו דו תכליתיים ויוכלו לפעול גם על ידי קטר דיזל וגם על ידי קטר חשמלי. לפיכך, קרונות הכוח הפועלים על קטרי הדיזל ובהם הגנראטורים שמספקים חשמל למערכות, ימשיכו לפעול עד ל-2020.

בעז צפריר, מנכ"ל רכבת ישראל: "רכבת ישראל נערכת, בכל המישורים, לקראת כניסתה לעידן הרכבות החשמליות. המעבר לשיטת הפעלה של רכבת חשמלית, המקובלת בכל המדינות המתקדמות, יהווה קפיצת מדרגה משמעותית בכל תחום הנוגע להפעלת הרכבת והוא הגורם המרכזי ביכולת העתידית של הרכבת להמשיך לצמוח ולהגיע ליעדים חדשים. התאמת הקרונות, כבר כיום, להפעלה ברשת מסילות חשמלית מתבצעת במקביל לקידום מכרזי החשמול ולהתקדמות העצומה בהקמת פרויקטי תשתית הרכבת לירושלים ולכרמיאל".

יוסי דסקל, מנכ"ל בומברדייה ישראל: "אנו שמחים לקחת חלק בשותפות עם רכבת ישראל בפתיחת עידן חדש – עידן החישמול. חברת בומברדייה תמשיך את מחויבותה העמוקה לרכבת ישראל ותסייע לה באתגרים המורכבים להשגת היעדים של עידן החישמול".